Hem

april och årsmöte 2024

”The Swedish Claim” Sverige-Rumänien

 

Efter nittionio (99) möten från år 1948 till 1992 mellan regeringarna för att lösa problemet med en skuld som Rumänien hade till Sverige så tog AB Electro Invest (ABB bolag) över förhandlingarna. Ett upplägg med ett återinvesteringsavtal blev uppstarten för den slutliga lösningen som kom år 2001. Ivar Kreugers lån till Rumänien år 1929 fanns med i uppgörelsen. Bondernas värde uppgick år 1929 till drygt 30 millioner USD.

 

Billy Johansson arbetade 28 år på ASEA/ABB med anläggningar för kraftproduktion och var bland annat VD för ABB Generation AB och AB Electro Invest med dotterbolag. Efter den perioden kom arbete i eget konsultbolag och nästan tio år som VD i ett startuppbolag för vågkraft som utvecklades från 2 till 70 anställda och värderades till ca 1,5 miljarder kronor när han lämnade bolaget.

 

Marsmöte 2024

” Krig i Europa och Sverige i NATO”

        Av Anders Emanuelson

Anders Emanuelson Överste kommer att prata om hans personliga uppfattning i synnerhet kring Sverige i NATO, samt Rysslands invasion av Ukraina.

Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, avdelning I (lantkrigsvetenskap)

Varit bland annat chef Hallandsbrigaden, IB 16 och Södra skånska regementet, P 7.

Numer reservofficer och konsult. VD för Andema

113:e Högtidsdagen 2024

Professorn och travlarbroder Lars Ryden höll ett intressant föredrag

"Resan inom hjärtsjukvården"

Uppskattades oerhört, speciellt för att han hoppade in med kort varsel. 
Den planerade föreläsaren var tvungen att lämna återbud på förmiddagen på grund av sjukdom

Decembermöte 2023

"Vad hände med kulturen på Påskön?"

av Bengt Jacobsson

Under drygt 600 år utvecklades en unik megalitkultur på Påskön; den sydöstra punkten i den s.k. polynesiska triangel i Stilla Havet. 

Sedan slutet av 1700-talet drabbades befolkningen av ett antal förödande katastrofer såsom ekologisk kollaps och slavexpeditioner från det sydamerikanska fastlandet. Föredraget ger en bild av Påsköns traditionella polynesiska kultur, dess drastiska nedgång och dagens förhållanden.

--------------

Bengt Jacobsson är fil. dr i socialantropologi och pensionerad forskare och universitetslektor med specialisering på Indonesiens kulturer (doktorsavhandlingen analyserar risritualer på centrala Sulawesi).

Han har genomfört ett årslångt antropologiskt fältarbete på centrala Sulawesi, Indonesien. Dessutom har han forskat i Malaysia, Singapore och Turkiet och har ett långvarigt intresse för det austronesiska kulturområdet som sträcker sig från Taiwan via Indonesien till Påskön.