Hem

Septembermöte 2021

Lars Thorö
”Att driva bevattningsprojekt i Turkmenistan”

Turkmenistan utropade sig som ett självständigt, neutralt land i oktober 1991. Landet utgjorde tidigare den sydligaste av de forna delrepublikerna i Sovjetunionen.
Som president och ledare för det Demokratiska partiet, valdes enhälligt Sapamurat Nyazov. Han var tidigare generalsekreterare i det turkmenska kommunistpartiet.
 
Vår travlarbroder Lars Thorö kommer att prata om landet och om hur det var att driva två bevattningsprojekt i ett slutet land som bär på ett tydligt arv av Sovjetunionen.

 

 

 

 

 

Kräftskiva 2021

Årets kräftskiva kommer som vanligt att  avhållas hos vår ordförande Jonas på Skansenakvariet. Detta om corona läget tillåter. Som vanligt erbjuds superba kräftor ackompanjerade av glada sånger och  drycker som kräftor kräva.

 

Välmött på Skansenakvariet tisdagen den 24 augusti

Travellers Club Årsmöte 2021

Travellers Club Årsmöte 2021

Första årsmötet på 110 år som klubben inte kunde genomföra fysiskt

Här ses skattmästaren Tom föredra resultatet av förhandsröstningen för årsmötet den 20 april 2021 (för året 2020) på ett digitalt styrelsemöte som hölls den 20 april 2021.

Den uppmärksamme kan se vår ordförande Jonas på skärmen.

Medlemmar som är inloggade kan se mera detaljerad information och resultat från årsmötet under rubriken möten.

 

 

 

 

 

 

 

Viktig information angående corona.

Vid en extra dialog idag, den 30 oktober, fattade Styrelsen beslutet om att med omedelbar verkan ställa in samtliga programpunkter t.o.m. 30 november.

Beslutet är föranlett av Folkhälsomyndighetens rekommendation för region Stockholm att begränsa sociala kontakter.

Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen och de rekommendationer som gäller.

Följande möten blir i nuläget inställda: novembermötet 3 november 2020.