Hem

Novembermöte 2017

Oktoberrevolutionen - en seglivad bluff.100 år efter det sovjetiska maktövertagandet i Ryssland.

Detta är rubriken på det föredrag som rysslandskännaren, journalisten och författaren Malkolm Dixelius kommer att presentera för oss vid vårt novembermöte i Läkaresällskapets lokaler den 7/11 2017.

PLAYGROUND på Etnografiska museet

Vårt oktobermöte 2017 hålls på Etnografiska Museet på Djurgården. Där får vi en visning av utställningen Playground som är en lekfull utställning om normer och rätten att vara sig själv. Här ställs du inför stora och viktiga frågor: Vad är normer? Är de bra, dåliga eller både och? Vem gör dem och kan du skapa egna?

Genom vardagsföremål och konst möter du världen. Föremål från nu och då berättar historier om fördomar, genus och kärlek.

Näktergalarna på Confidencen

En magisk, musikalisk berättelse om de tre svenska operastjärnorna Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe.

Med operatrion Divine Caroline Gentele, Jacqueline Miura & Gabriella Lambert-Olsson

Vid flygeln: Michael Engström

106:e Högtidsdagen 2017

 Föredragshållare är den amerikanske marinarkeologen David L Mearns, OAM, som kommer att tala om ”The art and Science of Shipwreck Hunting”.

David L Mearns är bosatt i London och mångårig medlem av the Royal Geographical Society och the Explorer Club, och har arbetat på alla värdshaven med sina expeditioner för att lokalisera kända och okända fartygsvrak. Han har hitta flera fartygsvrak från sjöslag under andra världskriget och härigenom löst flera historiska oklarheter. Han har hittat vrakrester från Vasco da Gamas flotta, som sannolikt är världens äldsta marinarkeologiska vrakfynd. Han har gjort en rad populära TV-dokumentärer och skrivit böcker om sin forskning och är en mycket efterfrågad föredragshållare.