Hem

Decembermöte 2014

Mitt Afrika
 
Sten Rylander Har en lång karriär i bland annat UD och SIDA.
 
Han har bland annat arbetat som chef för Sidas biståndskontor i Botswana och som ambassadör i Angola och Zimbabwe med flera sidoackrediteringar.
 
Sten har också arbetat som medlare i Darfur kobflikten i Sudan och skrivit flera böcker.

Novembermöte 2014

BORD DUKA DIG

JOCHEN FRITZ    Hovintendent vid det Kungliga Hushållet berättar om hur middagar förbereds och genomförs på slottet.

Även när kungaparet är på officiella besök och resor finns Hovintendenten med.

Oktobermöte 2014

Några av de mest dramatiska dagarna i efterkrigstidens Europa var när berlinmuren föll i början av november 1989.

Göran Andersson var överste och svensk militärattaché i Östberlin Wien och Prag vid denna tid.

Göran berättar för oss om de omvälvande händelserna med insikterna som endast ”En som var där” kan ha förvärvat.

Confidencen: Raul Wallenberg-saknad

En Nordisk kammaropera i två akter.

Musik & libretto Inger Wikström

Regi Michael Bartov

Michael Bartov, Therese Badman Stenius, Elisabeth Haglund, Johan Wållberg, Henrik Holmberg

Musiker från Hovkapellet

Vid flygeln Inger Wikström