Hem

Viktig information angående corona.

Vid en extra dialog idag, den 30 oktober, fattade Styrelsen beslutet om att med omedelbar verkan ställa in samtliga programpunkter t.o.m. 30 november.

Beslutet är föranlett av Folkhälsomyndighetens rekommendation för region Stockholm att begränsa sociala kontakter.

Styrelsen följer kontinuerligt utvecklingen och de rekommendationer som gäller.

Följande möten blir i nuläget inställda: novembermötet 3 november 2020.