Hem

Septembermöte 2021

Lars Thorö
”Att driva bevattningsprojekt i Turkmenistan”

Turkmenistan utropade sig som ett självständigt, neutralt land i oktober 1991. Landet utgjorde tidigare den sydligaste av de forna delrepublikerna i Sovjetunionen.
Som president och ledare för det Demokratiska partiet, valdes enhälligt Sapamurat Nyazov. Han var tidigare generalsekreterare i det turkmenska kommunistpartiet.
 
Vår travlarbroder Lars Thorö kommer att prata om landet och om hur det var att driva två bevattningsprojekt i ett slutet land som bär på ett tydligt arv av Sovjetunionen.