Styrelsen

 

STYRELSE

 

REVISORER

 

Ordförande

Jonas Wahlström

Revisor

Jan Minholm

Förste Vice Ordf.


Peter Möller

Revisor

Ivar Blomberg

 

 

Rev. Suppl.

Edward Lindeen

Styrelsens sekr.

Anders Lindeen

Rev. Suppl.

Nils Magnus Lobenius

Klubb sekr.

Clas Göran Carlsson

 

 

Skattmästare

Tom Allerbrand

INVALSNÄMND

 

Klubbmästare

Göran Gaestadius

Ordförande

Arne O. Olsson

Vice Klubbmästare

 

Ledamot

Peter Forssman

 

 

Ledamot

Richard Lilliehöök

Ledamot

Göran Wester

 

 

Ledamot Martin Allerbrand    
       
VALBEREDNING   PROGRAMKOMMITE  
Sammankallande Clas Göran Karlsson Ordförande Claes Lindberger
Ledamot Peter Forsman Ledamot Clas Göran Carlsson
Ledamot Jan Wirgin Ledamot Gunnar Andersson
Suppleant Gunnar Andersson    
Suppleant Göran Gaestadius    
Suppleant Eric von Rosen    
       
       
Finanskommitte      
Ordförande Tom Allerbrand    
Ledamot J