Styrelsen

Styrelse

Ordförande:                                 Jonas Wahlström
Vice ordförande                           Peter Möller
Styrelsesekreterare                     Anders Lindeen
Klubbmästare                              Per Olof Waller
Klubbmästare                              Lars Thorö

Klubbsekreterare                         Clas Göran Carlsson
Skattmästare                               Tom Allerbrand
Webmaster                                  Edward Lindeen
Ledamot                                      Claes Lindberger
Ledamot                                      Martin Allerbrand
                                    

Revisorer                                     Ivar Blomberg och Jan Minholm
Revisorssuppleanter                   Göte Hellström och Per Övermo

 

Invalsnämnd

Peter Forssman
Arne O. Olsson, ordf
Peter Strömgren
Lars Fredriksson

Valberedning

Clas Göran Carlsson                   ledamot, sammankallande
Peter Forssman                           ledamot
Jarl Wennerholm                         ledamot
Clas Lindberger                           suppleant
Eric von Rosen                            suppleant
Alf Öhman                                   suppleant