Hem

April och årsmöte 2022

 Olle Schylander

"Kopplingen Damaskus - Ukraina och brådstörtat uttåg från Afghanistan"

 

Jag heter Olle Schylander och är Allmänna Försvarsföreningens (AFF) kanslichef sedan snart fyra år.  AFF är en svensk ideell och opolitisk förening som syftar till att delta i säkerhets- och försvarspolitisk debatt för att främja Sveriges förmåga att möta militära och andra former av säkerhetshot.

Pensionerad överstelöjtnant sedan 2012. Sista tjänstgöring som avdelningschef på Försvarsmaktens logistikstab. Tjänstgjort som svensk kontingentschef i Afghanistan,
sex månader, 2003-2004.. År 2000-2001 chef för FNs militära observatörer med stationering i Damaskus. Uppgiften var att på Golanhöjderna bevaka att Israel och Syrien följde stilleståndsavtalet efter Oktoberkriget 1973.  Basade då för 50 officerare från 18 länder som var majorer och kaptener.

Vad jag främst vill framföra är hur det är att vara stationerad i Mellersta östern och då hur det är att bo och leva i Damaskus. Bl.a. de nära jobbkontakter som jag hade med en rysk överstelöjtnant. Vad som händer idag i Ukraina är en röd tråd i det som min ryske kollega brukade prata om. Ett annat område som jag gärna tar upp är varför det blev så brådstörtat uttåg i höstas av flera länders militära bidrag i Afghanistan.