Hem

Oktobermöte 2022

"Plattskatt över hela Asien, Björn Tarras-Wahlbergs hiskliga resor"

Björn lanserade platt inkomstskatt i ett stort antal länder genom Pacific Taxpayers Union år 2005 i Beijing, Kina, med 20 föreningar i 13 länder. Målsättningen är lägre skatter, minskat offentligt slöseri, budgetdisciplin, lagenliga och ansvarstagande regeringar samt ökad rättssäkerhet för skattebetalare över hela världen