Hem

Novembermöte 2022

"Situationen i Ukraina ur ett folkrättsligt perspektiv"

 Vår travlarbroder ambassadören Hans Corell, som var Rättschef i FN mellan 1994 och 2004 samt en av Sveriges och världens mest meriterade jurister när det gäller internationell rätt, kommer bl. a. att tala om ett förslag till en FN-resolution som syftar till att ställa Vladimir Putin inför rätta i en krigstribunal. Ett högintressant ämne.