Hem

Marsmöte 2023

"Stockholm på 1700-talet, PUNSCHENS historia och min egen familjs historia"

En historisk återblick,samt en tidsresa och en klassresa.

Travlarbroder Fredric Cederlund kåserar med bildmaterial om sin släkt.

Han har bott på Mallorca i över 30 år och arbetat som vandrings och kulturguide. Numera Rindöbo.

Cederlunds punsch tror vi att alla känner till.