Hem

Aprilmötet nu på webben

Även en webbmaster måste ibland få en ledig helg så han får tillfälle till lite "travlande".

Senast på tisdag den 19/3 kommer dock inbjudan till vårt aprilmöte att gå ut, men du kan redan nu anmäla dig på webben.

Om du är inloggad så går du till rubriken "Möten" och därefter till "Aktuella möten". Klicka sedan på mötets namn för ytterligar enformation. Om du är intresserad av att deltaga så går du längst ned på denna sida och klickar på "Klicka här för att anmäla dig"

Sedan fyller du i hur många ni blir och namnen på eventuella gäster. Klicka till sist på "Save" och allt är färdigt.

OBS du behöver inte skriva ditt namn som gäst. Då du är inloggad känner systemet redan till att du kommer.

I nästa vecka kommer också en annan efterlängtad gammal vän tillbaka. Travlarnytt återuppstår från sin långa dvala....