Hem

Septembermöte 2014

Världens yngsta land, Sydsudan, blev den 9 juli 2011 självständigt efter nästan 60 års inbördeskrig. FN har haft fredsbevarande trupp på plats sedan 2005. Sverige har ända från starten bidragit med militär personal, men även med poliser och kriminalvårdare.

 Kvällens föredrag kommer att ge en exposé över områdets historia, geografi, klimat, befolkning, politik, konflikter och framtidsutsikter samt därtill även hur det är att arbeta som svensk FN-officer i ett av världens fattigaste länder.

Överstelöjtnant Ulf Hassgård var från april till september 2013 chef för den svenska militära kontingenten i United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Han har tidigare tjänstgjort bland annat i Kosovo och USA och arbetar nu vid Försvarsmaktens högkvarter.