Hem

Majmöte 2015

Rapport från andra sidan

Eller: Hur världens bästa ubåt fick mig att tro på det övernaturliga

Rolf Löthman var svensk försvarsattaché i Australien år 2000-2003 och är en nyfiken resenär.

Under Rolfs tid i Australien levererades 6 svenskkonstruerade ubåtar till den australiska marinen, en affär som inte var problemfri

Rolf har precis kommit tillbaka i Sverige efter en resa till just Australien