Hem

Marsmöte 2016

Sverige - Estland vår gemensamma historia

År 1561 blev Estland, och senare också Livland, en del av det svenska riket. I Estland har denna period gått till historien som ”den gamla goda svenska tiden”. 

Om detta, och mycket mer,  berättar Hans Lepp.

Hans Lepp är museiman, diplomat och kulturråd. Under åren 1991-94 var han kulturattaché på Sveriges ambassad i Tallinn.