Hem

106:e Högtidsdagen 2017

 Föredragshållare är den amerikanske marinarkeologen David L Mearns, OAM, som kommer att tala om ”The art and Science of Shipwreck Hunting”.

David L Mearns är bosatt i London och mångårig medlem av the Royal Geographical Society och the Explorer Club, och har arbetat på alla värdshaven med sina expeditioner för att lokalisera kända och okända fartygsvrak. Han har hitta flera fartygsvrak från sjöslag under andra världskriget och härigenom löst flera historiska oklarheter. Han har hittat vrakrester från Vasco da Gamas flotta, som sannolikt är världens äldsta marinarkeologiska vrakfynd. Han har gjort en rad populära TV-dokumentärer och skrivit böcker om sin forskning och är en mycket efterfrågad föredragshållare.