Hem

Högtidsdagen 2018

Finland 100 år

Föredragshållare är den finlandssvenske intendenten Tom Bergroth, som talar
över ämnet Finlands självständighet 100 år – kungadöme eller republik?
Föredragshållaren är intendent för Åbo stads historiska museums mynt och
medaljkabinett och tillika intendent vid Kunglig Majestäts Ordens kansli.

Finland var från sin självständighetsförklaring i december 1917 till en början en
konstitutionell monarki. När Gustaf Mannerheim i december 1918 blir
riksföreståndare inleds en omvälvande process vilken leder fram till
regeringsformen i juli 1919 och ett republikanskt statsskick. 1944-45 skulle
Mannerheim som president ytterligare en gång spela en betydande roll för
garanterandet av Finlands självständighet.

Presentationen kommer att ge en bild av de stora, mindre kända dragen i finsk
historia från 6 december 1917 och framåt, innefattande Mannerheims roll
under de olika epokerna av 1900-talet.