Hem

Marsmöte 2018

Resa bland gudar och människor i det forntida Egypten

Vi företar en resa längs Nilen, från norr till söder, och gör strandhugg vid viktiga platser där de forntida egyptierna av olika anledningar har lämnat eviga byggnadsverk. 

Här finner vi såväl pyramider som tempel och gravar, men även spår efter de människor som under över tre årtusenden byggde dem. Genom att läsa på väggarna och betrakta monumentens reliefer skapar vi oss en bild om varför de uppfördes, liksom av den bakomliggande ideologi vars kraft i flera fall gjorde det omöjliga möjligt.

Nils Billing är filosofie doktor i egyptologi, teologie doktor och docent vid Teologiska institutionen på Uppsala universitet. Han har deltagit i betydande vetenskapliga utgrävningar i Egypten, samt skrivit bland annat böckerna Egyptens pyramider: evighetens arkitektur i forntid och nutid samtDe dödas bok: den fornegyptiska dödsboken.