Hem

Högtidsdagen 2019

Årets högtidsdag avhålls på Sällskapet den 12 februari.

Talare år Overstelöjtnant Robert Karjel, Årets Talare 2016. Han kommer att berätta om "Piratjakt i Somalia"-

Robert Karjel deltog i räddningsinsatsen under Estoniakatastrofen.

 Han har lett en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater, samt byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan på uppdrag av FN och EU. Vinnare av Årets talare - Man 2016.

Inför uppdraget att bekämpa somaliska pirater, fick han mycket kort tid på sig att förbereda sig och sitt förband på insatsen. Organisationen var präglad av tidigare misslyckanden, där prestigeprojekt kraftfullt försenats och många kollegor omkommit i flyghaverier. Under insatsen lyckades de avvärja mer än 100 piratattacker samt eskortera mat och mediciner till miljontals svältande i Somalia.

En prestation som rönt stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt.ta om "Piratjakt i Somalia