Hem

Marsmöte 2019

Anders ArboreliusO.C.D., född 24 september 1949 i SorengoSchweiz, är en svensk romersk-katolsk kardinalbiskop i Stockholms katolska stift,

 karmelitmunk och författare.[1] Arborelius är Sveriges förste katolske biskop av svensk börd sedan reformationen[2] och han blev den förste svenske kardinalen någonsin,[3] när han den 28 juni 2017 kreerades till det vid ett konsistorium i Rom.[4]

Arborelius är också ordförande för det nordiska katolska samarbetsorganet Nordiska biskopskonferensen. Förkortningen O.C.D. som ibland skrivs efter namnet avser hans munkorden, de oskodda karmeliterna. Han är son till arkitekten Lars Arborelius och bibliotekarien Brita Unander.[5]

Anders Arborelius utsågs till Årets svensk 2017 av nyhetsmagasinet Anders ArboreliusO.C.D., född 24 september 1949 i SorengoSchweiz, är en svensk romersk-katolsk kardinalbiskop i Stockholms katolska stiftkarmelitmunk och författare.[1] Arborelius är Sveriges förste katolske biskop av svensk börd sedan reformationen[2] och han blev den förste svenske kardinalen någonsin,[3] när han den 28 juni 2017 kreerades till det vid ett konsistorium i Rom.[4]Arborelius är också ordförande för det nordiska katolska samarbetsorganet Nordiska biskopskonferensen. Förkortningen O.C.D. som ibland skrivs efter namnet avser hans munkorden, de oskodda karmeliterna. Han är son till arkitekten Lars Arborelius och bibliotekarien Brita Unander.[5]

 

Anders Arborelius utsågs till Årets svensk 2017 av nyhetsmagasinet