Hem

Decembermöte 2019

Vi bjuds på en presentation av däggdjuret tiger, dess historia och hotbild samt det arbete som görs för att fördubbla antalet tigrar i Asien.

Ola Jennersten är zooekolog med brett naturvårdsintresse och arbetar sedan 30 år på Världsnaturfonden. Han har arbetat länge med naturvård. Nationellt i huvudsak med naturbetesmarker och internationellt med skyddade områden och artskydd i framförallt Mongoliet, Ryssland och Indien.

Vidare har Ola skrivit böcker om bland annat illegal arthandel (Vid vägs ände, Game change) och en rad artiklar om olika naturvårdsfrågor. Sedan många år är han medlem i Naturfotograferna.