Hem

Vår Nya hemsida

Nu börjar vi se ljuset i slutet av tunneln. Omläggningen av medlemsregistret med sina totalt cirka 1400 medlemmar sedan föreningens stiftande är i det närmaste färdig.

När väl detta är klart kan man mycket enkelt lägga till nya data och funktioner.

Här på första sidan kommer vi att berätta om nyheterna alteftersom de går igång.