Klubbevent

E-post Print

Klubbevent

 • eventId
  117
 • Marsmöte 2016
 • 2016-03-01 18:30:00
 • 2022-08-18 18:30:00
 • Sällskapet, Arsenalsgatan 7
 • Sverige - Estland vår gemensamma historia
 • Hans Lepp
 • År 1561 blev Estland, och senare också Livland, en del av det svenska riket. I Estland har denna period gått till historien som ”den gamla goda svenska tiden”.
  Johan III byggde på 1570-talet om den medeltida bor-gen i Reval (Tallinn) till ett ståtligt renässanslott. Under Gustav II Adolfs tid inrättades en hovrätt i Dorpat (Tartu) där man också år 1632 grundade Sveriges andra universitet.
  Karl XII seger över ryssarna i Narva år 1700 är en av de största triumferna i svensk historia. I Estland levde flera kända svenska adelsfamiljer, De la Gardie, Sten-bock och Wrangel och de hade stora egendomar på andra sidan Östersjön.
  Längs Estland västkust levde fram till hösten 1944 en liten svensk folkspillra, vi känner dem som Estlands-svenskarna.
  Om detta, och mycket mer, berättar Hans Lepp.
  Hans Lepp är museiman, diplomat och kulturråd. Un-der åren 1991-94 var han kulturattaché på Sveriges ambassad i Tallinn.
 • 2016-02-17 00:00:00
 • 1
 • 0
 • 1
 • Smoking eller Mörk Kostym
 • 350
 • 80
 • 2016-02-17 12:38:00