Klubbevent

E-post Print

Klubbevent

 • eventId
  136
 • Högtidsdagen 2018
 • 2018-02-13 18:00:00
 • 2024-02-25 18:00:00
 • IVA Konferenscentrum
 • Finland 100 år
 • Tom Bergroth
 • Föredragshållare är den finlandssvenske intendenten Tom Bergroth, som talar
  över ämnet Finlands självständighet 100 år – kungadöme eller republik?
  Föredragshållaren är intendent för Åbo stads historiska museums mynt och
  medaljkabinett och tillika intendent vid Kunglig Majestäts Ordens kansli.
  Finland var från sin självständighetsförklaring i december 1917 till en början en
  konstitutionell monarki. När Gustaf Mannerheim i december 1918 blir
  riksföreståndare inleds en omvälvande process vilken leder fram till
  regeringsformen i juli 1919 och ett republikanskt statsskick. 1944-45 skulle
  Mannerheim som president ytterligare en gång spela en betydande roll för
  garanterandet av Finlands självständighet.
  Presentationen kommer att ge en bild av de stora, mindre kända dragen i finsk
  historia från 6 december 1917 och framåt, innefattande Mannerheims roll
  under de olika epokerna av 1900-talet.
 • 2018-02-06 00:00:00
 • 1
 • 1
 • 1
 • Högtidsdräkt
 • 975
 • 110
 • 2018-01-15 11:00:00