Klubbevent

E-post Print

Klubbevent

 • eventId
  16
 • Septembermöte 2004
 • 2004-09-07 00:00:00
 • 2022-05-27 18:30:00
 • Sällskapet, Arsenalsgatan 7
 • Ostindiefararen
 • Jan Mårtenson
 • 1731 grundades "Svenska Ostindiska Compagniet", Sveriges första stora handelsföretag. Kompaniet ägde 37 skepp där det första skeppet avseglade 1732 och det sista anlöpte Göteborgs hamn i mars 1806.
  Sammanlagt utrustades 132 expeditioner under rörelsens 74 år. Men alla kom inte tillbaka. En expedition tog i snitt 1 ½ år och kunde råka ut för stormar, haverier, sjukdomar och sjörövare. Den främsta destinationsorten var Kanton i Kina, även till Indien gick några expe¬ditioner. Från Göteborg medfördes stora laster av stångjärn, handjärn, plankor och bräder, samt småvaror som yxor, spik, bössor, veten¬skapliga instrument, orglar och gåspennor. Mycket av dessa varor importerades och såldes vidare, främst i Cadiz i Spanien där varorna byttes mot silver som var eftertraktat i Kina. I Kina byttes silvret mot porslin, te, siden, ris, kryddor och arrak.
  När ett fartyg kom hem och efter att lasten lossats började den ostindiska festen som varade i sju dagar. Försäljningen av varorna gav stora vinster till intressenterna, och några av kompaniets ledande gestalter som Niclas Sahlgren och William Chalmers delade med sig genom stora donationer till staden.
  På 1830-talet lades verksamheten ner. Det berodde dels på att England och Holland sänkte sina tullar, och dels på att amerikanerna började konkurrera om världshandeln och dumpade priserna med hälften. Det blev billigare att köpa varorna från England än att utrusta egna expeditioner.
  Ostindiska Compagniet var ett av Sveriges lönsammaste företag som skapade stora förmögenheter för delägarna. Det är ett spännande, dramatiskt och färgstarkt kapitel i svensk historia.
  Jan Mårtenson kommer att låta oss veta mer om detta när han be¬rättar om sin senaste bok "Ostindiefararen."
 • 2004-09-03 00:00:00
 • 1
 • 0
 • 1
 • Smoking
 • 250
 • 0
 • 2007-08-25 13:04:19