Klubbevent

E-post Print

Klubbevent

 • eventId
  4
 • Decembermöte 2003
 • 2003-12-02 00:00:00
 • 2022-01-24 18:15:00
 • Sällskapet, Arsenalsgatan 7
 • En seglats i Nordenskiölds spår
 • Erik von Rosen
 • Inspirationen till resan kommer från min kamrat Rickard Jantoft som länge närt en dröm att segla i norra Alaska. När han för drygt två år sedan fann den tvåmastade skonare som exakt passade dessa planer, började planeringen för hur man enklast skulle segla över båten dit. Nordostpassagen blev det spännande alternativ som han slutligen fastnade för. En sådan seglats blir allt för svår att genomföra på egen hand och eftersom vi båda seglat under många år ställdes frågan om inte jag ville göra honom sällskap på denna utmaning.

  I likhet med Nordenskiöld som förberedde sin fantastiska expedition med seglingar under åtta år, är vår avresa planerad till 2007. Detta ger oss lagom tid att hinna förbereda både oss och båten för den påfrestande resan. Svårigheterna ligger ju på flera plan, klimatologiska, politiska och tekniska. Under Sovjettiden tilläts inga västerländska fartyg trafikera dessa vatten. Efter sovjets fall har leden åter öppnats och tre segelbåtar har lyckats ta sig igenom. Nordostpassagen är endast farbar under ca tre månader under den korta arktiska sommaren juli till september. Sedan lägger sig nordpolsisen igen metertjock och omöjliggör framfart.

  Första steg i våra förberedelser blev en segling till St.Petersburg 2002, för att öppna en dialog med de ryska myndigheterna. Vi fick bra kontakter bl.a. med det ryska arktiska isinstitutet och kan räkna med deras stöd för projektet. Pålitliga prognoser för packisens rörelser är en förutsättning för att lyckas med en så liten båt som S/Y Myjoy som bara väger 32 ton mot Vegas 335 ton. Med vår ryska tolk kommer vi att vara en besättning på tre personer, mot Vegas 30.

  Årets övningssegling var Stockholm - Luleå tor. Våra fortsatta seglingar blir 2004 Skottland, Orkney?arna, Stavanger. 2005 Grönland, Island. och slutligen 2006 Spetsbergen. För att under vintern 2006/07 förbereda oss för avsegling från Karlskrona under juni 2007.

  Vi kommer att hålla Travlarbröderna fortlöpande underrättade om utvecklingen av projektet, som vi avser i möjligaste mån genomföra i Nordenskiölds kölvatten. Dock hoppas vi slippa den påfrestande och farliga övervintringen som Vega tvingades till bara två dagars segling från Beringssund.
 • 2003-11-25 00:00:00
 • 1
 • 0
 • 1
 • Smoking
 • 250
 • 0
 • 2007-10-08 14:27:40