Vanliga Frågor

E-post Print

Vanliga Frågor

  • Jag kan inte anmäla mig till ett möte
  • Antingen ha du glömt att logga in eller så har mötets OSA datum passerats. Du kan försöka kontakta klubbmästaren (Se hemsidan, Styrelse) om det finns någon möjlighet att komma med.