Vanliga Frågor

E-post Print

Vanliga Frågor

  • Hur kan jag byta ut mitt foto?
  • Först måste du ha det nya foto tillgängligt på din dator. Det skall vara av typen JPG och inte större än 200 kB. Hitta dig själv i bland medlemmarna, dubbelklicka på dig själv. Under fliken "Info 2" hittar du en knapp för att söka och ladda upp ett nytt porträtt.