Vanliga Frågor

E-post Print

Vanliga Frågor

  • Vad är villkoren för medlemskap?
  • Till medlem i klubben kallas oförvitliga svenska män. Antalet ordinarie medlemmar får inte överstiga 300. Ordinarie medlem skall ha vistats i minst två världsdelar förutom Europa eller företagit omfattande resor utom Europa för forskning, yrkesverksamhet eller av motsvarande anledning. Medlem skall fylla de krav, som enligt klubbens uppfattning bör kunna ställas på en god Travlare och kamrat. Medlemsansökan skall tillstyrkas av två rekommenderande medlemmar (faddrar).